Homepage > Therapieën > Manuele therapie

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van het hele lichaam. In een eerste gesprek zal de manueel therapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke

bewegingen worden onderzocht.

 

Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar voorkeursbewegingen en houdingen. Op grond van de verkregen onderzoekgegevens kan een diagnose

worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er

behandeld kan worden. De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie

van de gewrichten te verbeteren waardoor het lichaam weer optimaal kan functioneren.

 

WAT IS EEN MANUEEL THERAPEUT?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Er bestaan meerdere opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er verschillen zijn in visie en behandelwijze.

WANNEER MANUELE THERAPIE?

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

 

ENKELE VOORBEELDEN

• Hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

• Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;

• Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;

• Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;

• Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;

• Pols- en handklachten, vaak in combinatie met handtherapie;

• Heup- / knie- maar ook enkel- en voetklachten.

 

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

 

VERWIJZING EN VERGOEDING

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. U kunt ook direct een afspraak maken voor manuele therapie via directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekosten- verzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringpakket zijn opgenomen.

 

BEROEPSORGANISATIE EN KWALITEITSBEWAKING

De erkende manueel therapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF. De vereniging telt momenteel 2000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen

van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet. In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut. De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met:

Algera fysiotherapie
Nassaustraat 45 2161 RJ Lisse
Tel: 0252-426338

info@algerafysiotherapie.nl

Meer informatie
kunt u vinden op:

www.manueletherapie.nl

 

www.fysiotherapie.nl

 

www.nvmt.nl

In onze praktijk hebben Peter Algera en Patrick van der Klauw de opleiding gevolgd aan de School voor Manuele Therapie Utrecht en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Zij zijn geregistreerd manueeltherapeut, ingeschreven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapie. Het NVMT is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 

DOWNLOAD DE FOLDER

HOMEPAGE

ALGERA FYSIOTHERAPIE Gezondheidscentrum Oranje-Nassau

HOMEPAGE